Josh Onomah of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809cs SPT

Bobby De Cordova Reid of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809cr SPT

Fulham fans

2 Oct 2021 : 12519809cq SPT

Harry Wilson of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809cp SPT

Harrison Reed of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809cj SPT

Jean Michael Seri of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809ci SPT

Bobby De Cordova Reid of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809ch SPT

Harry Wilson of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809cf SPT

Kyle McFadzean of Coventry City

2 Oct 2021 : 12519809cg SPT

Ivan Cavaleiro of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809ce SPT

Bobby De Cordova Reid of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809cc SPT

Fankaty Dabo of Coventry City

2 Oct 2021 : 12519809cb SPT

Alfie Mawson of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bz SPT

Neesens Kebano of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809ca SPT

Bobby De Cordova Reid of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809by SPT

Fulham stewards n the away end

2 Oct 2021 : 12519809bx SPT

Harrison Reed of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bv SPT

Referee Gavin Ward

2 Oct 2021 : 12519809bt SPT

Aleksander Mitrovic of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bu SPT

Harrison Reed of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809br SPT

Dominic Hyam of Coventry City

2 Oct 2021 : 12519809bq SPT

Harrison Reed of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bp SPT

Fulham fans

2 Oct 2021 : 12519809bo SPT

Neesens Kebano of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bl SPT

Antonee Robinson of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bm SPT

Fulham stewards in the away end

2 Oct 2021 : 12519809bj SPT

Bobby De Cordova Reid of Fulham

2 Oct 2021 : 12519809bi SPT

Silhouetted Coventry City fans

2 Oct 2021 : 12519809bh SPT