Huddersfield Town's Sorba Thomas

28 Aug 2021 : 12370227ab RTH

Huddersfield Town's Sorba Thomas

28 Aug 2021 : 12370227aa RTH

Referee Leigh Doughty

28 Aug 2021 : 12370227n RTH

Huddersfield Town's Danny Ward

28 Aug 2021 : 12370227j RTH

Huddersfield Town's Josh Koroma

28 Aug 2021 : 12370227i RTH

Huddersfield Town's Jonathan Hogg

28 Aug 2021 : 12370227h RTH

Huddersfield Town's Lewis O'Brien

28 Aug 2021 : 12370227g RTH

Huddersfield Town's Harry Toffolo

28 Aug 2021 : 12370227f RTH