Lautaro Acosta

29 May 2016 : 5697037a AGP

Oscar Benitez

29 May 2016 : 5697037b AGP

Jose Sand

29 May 2016 : 5697037c AGP

Oscar Benitez

29 May 2016 : 5697037d AGP

Miguel Almiron

29 May 2016 : 5697037e AGP

Lanus Team

29 May 2016 : 5697037f AGP

Lautaro Acosta lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037g AGP

Lautaro Acosta lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037h AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037i AGP

Jorge Almiron lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037j AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037k AGP

Jorge Almiron lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037l AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037m AGP

Jorge Almiron lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037n AGP

Jose Gomez lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037o AGP

Jose Sand lifts the trophy

29 May 2016 : 5697037p AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037r AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037s AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037t AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037u AGP

Lanus players lift the trophy

29 May 2016 : 5697037v AGP